Tyto internetové stránky slouží jako informační portál o sporech mezi ČSSD a JUDr. Zdeňkem Altnerem, které se týkají finančních nároků uplatňovaných JUDr. Altnerem vůči ČSSD na základě mandátní smlouvy, kterou mezi sebou strany uzavřely v roce 1997.

Informace jsou se svolením ČSSD poskytovány advokátní kanceláří Bělina&Partners. Případné dotazy můžete vznést na mediálního zástupce Jiřího Chvojku (tel. 602 323 353, e-mail: jiri.chvojka (@) extender.cz).

Disclaimer: Tyto stránky neslouží účelům právního zastupování, ale jsou pouze veřejným vysvětlením celé kauzy.

Tyto internetové stránky slouží jako informační portál o sporech mezi ČSSD a JUDr. Zdeňkem Altnerem, které se týkají finančních nároků uplatňovaných JUDr. Altnerem vůči ČSSD na základě mandátní smlouvy, kterou mezi sebou strany uzavřely v roce 1997.

Informace jsou se svolením ČSSD poskytovány advokátní kanceláří Bělina&Partners. Případné dotazy můžete vznést na mediálního zástupce Jiřího Chvojku (tel. 602 323 353, e-mail: jiri.chvojka (@) extender.cz).

Disclaimer: Tyto stránky neslouží účelům právního zastupování, ale jsou pouze veřejným vysvětlením celé kauzy.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve sporu o palmáre Zdeňka Altnera za zastupování ČSSD se nadále čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu

Praha (6. ledna 2017) – V dlouholetém sporu vedeném proti ČSSD zesnulým Zdeňkem Altnerem, který zřejmě převezmou jeho dědici, zatím nedochází k žádné změně. Obě strany musí vyčkat na výsledek probíhajícího dědického řízení a poté na výsledek dovolání ČSSD k Nejvyššímu soudu. „Záznam o exekuci vyznačený v katastru nemovitostí u nemovitostí patřících České straně sociálně demokratické je pouze technickou poznámkou, která reflektuje skutečnost, že Obvodní soud pro Prahu 1 již před několika měsíci vydal formální pověření exekutorovi JUDr. Jíchovi k vedení exekuce na základě rozsudku Městského soudu v Praze z března loňského roku. Na odkladu vykonatelnosti tohoto rozsudku, který v červnu loňského roku nařídil Nejvyšší soud, se tím nic nemění. Tento odklad nadále platí, exekuci nelze provést, žádný majetek ČSSD včetně zmiňovaných nemovitostí nebyl postižen exekučním příkazem a žádný dopad na každodenní provoz zde není. Běží dědické řízení o pozůstalosti zesnulého JUDr. Altnera a nelze očekávat, že by se do jeho skončení na současném stavu cokoli měnilo,“ uvedl dnes mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání ČSSD ve sporu se Zdeňkem Altnerem je v současnosti klíčové pro další postup ve věci. Do doby vydání tohoto rozhodnutí byla vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze z března letošního roku Nejvyšším soudem odložena a nyní je třeba počkat na výrok tohoto soudu ve věci samé.

Česká strana sociálně demokratická uspěla v červnu 2016 u Nejvyššího soudu se svou žádostí o odklad vykonatelnosti rozsudku Městského soudu v Praze, který přiznal Z. Altnerovi částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu. ČSSD vznik pohledávky nikdy neuznala, zejména proto, že ze smlouvy již uhradila Z. Altnerovi a jeho partnerům přes 50 milionů korun, a proto podala k Nejvyššímu soudu dovolání, který rozhodl o odkladu vykonatelnosti rozsudku soudu nižší instance do doby, než bude dovolání posouzeno.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit.

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353

 

Zlatá sova

TISKOVÁ ZPRÁVA

Spor právníků Halbicha a Altnera se ČSSD netýká

Praha (16. září 2016) – Reagujeme na informace v médiích, které se týkají sporu mezi bývalým notářem Václavem Halbichem a Zdeňkem Altnerem upřesněním, že tento spor se České strany sociálně demokratické přímo netýká, i když je jednou ze žalovaných. Odměnu, o kterou v řízení jde, ČSSD advokátům vyplatila už v roce 2000 tak, že ji složila do soudní úschovy. Tento spor se tedy nevede o zaplacení odměny ze strany ČSSD, ale o rozdělení odměny složené v soudní úschově mezi jednotlivé advokáty. ČSSD povinnost tuto odměnu zaplatit splnila a výsledkem řízení nemůže být a nebude povinnost ČSSD platit cokoli dalšího. Níže následuje popis stavu věci.

2. 5. 1997 podepsal tehdejší předseda ČSSD Miloš Zeman mandátní smlouvu o poskytování právní pomoci s JUDr. Zdeňkem Altnerem, jejímž předmětem byla právní pomoc při zápisu nových fungujících statutárních orgánů společnosti Cíl, akciová společnost v Praze, jelikož vlastnické právo k Lidovému vykonávala ČSSD od roku 1939 prostřednictvím této společnosti a bylo třeba její činnost obnovit. Předmětem mandátní smlouvy z roku 1997 tedy nebyla právní pomoc ve vlastním sporu o vlastnictví k Lidovému domu, který byl v té době již úspěšně ukončen. Mandátní smlouvu s panem Altnerem na každé straně parafoval místopředseda strany Ivo Svoboda a neschválil ji žádný orgán ČSSD.

Ve stejný den, kdy byla uzavřena mandátní smlouva s panem Altnerem, uzavřel pan Altner s JUDr. Václavem Halbichem a JUDr. Zdeňkem Hájkem dohodu o přistoupení uvedených dvou právníků k této mandátní smlouvě.

Stranu tedy před rejstříkovým soudem, který měl potvrdit vlastnická práva ČSSD ke společnosti Cíl, a.s., zastupovali všichni uvedení právníci. Po negativních rozhodnutích soudů v průběhu tohoto rejstříkového řízení vydal v roce 2000 Ústavní soud České republiky nález, kterým byla opět potvrzena kontinuita ČSSD, potvrzeno vlastnictví Lidového domu společností Cíl a.s. a vlastnická práva ČSSD jako akcionáře a. s. Cíl.

V návaznosti na to pan Altner vyčíslil dne 30. 6. 2000 svoji odměnu podle mandátní smlouvy (podíl z hodnoty Lidového domu) na částku v celkové výši 50.925.000,- Kč a zaslal ČSSD fakturu. Částku ČSSD nemohla zaslat celou panu Altnerovi, jelikož na 2/3 této částky uplatnili nárok jeho kolegové JUDr. Halbich a JUDr. Hájek. ČSSD proto zaslala panu Altnerovi 1/3 uvedené částky a 2/3 složila do soudní úschovy. ČSSD tím v souladu se zákonem splnila svou povinnost zaplatit celou vyúčtovanou odměnu, načež již 16 let trvá soudní spor mezi panem Altnerem (dnes v řízení nahrazeným společnostmi Alba a.s. a H-Holding AG) a jeho dvěma bývalými kolegy o to, komu z nich má být složená částka z úschovy soudem vydána.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit. Budou zde zveřejňovány i částky vyplacené na základě pravomocných exekučních příkazů věřitelů Z. Altnera.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353


TISKOVÁ ZPRÁVA

ČSSD uspěla u Nejvyššího soudu a Z. Altnerovi zatím platit nemusí

Praha (7. června 2016) – Česká strana sociálně demokratická uspěla u Nejvyššího soudu se svou žádostí o odklad vykonatelnosti rozsudku Městského soudu v Praze ve sporu se Zdeňkem Altnerem. Vykonatelnost byla odložena až do doby, než Nejvyšší soud rozhodne o dovolání ČSSD. RozsudekMěstského soudu přiznal Z.Altnerovi částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu,s čímž ČSSD nesouhlasí a podala dovolání k Nejvyššímu soudu.Informoval o tom mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

„Jsme samozřejmě rádi, že náš návrh na odklad vykonatelnosti bylu Nejvyššího soudu úspěšný a věříme, že se nám v dalším řízení podaří obhájit závěr, že pohledávka pana Altnera je neoprávněná,“ uvedl Jiří Chvojka. Sociální demokracie vznik pohledávky nikdy neuznala, zejména proto, že ze smlouvy již uhradila Z. Altnerovi a jeho partnerům přes 50 milionů korun. Podala proto dovolání k Nejvyššímu soudu a nyní uspěla se žádostí o odklad vykonatelnosti rozsudku do doby, kdy bude dovolání posouzeno.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit. Budou zde zveřejňovány i částky vyplacené na základě pravomocných exekučních příkazů věřitelů Z. Altnera.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČSSD uhradila další tři dluhy Z. Altnera

Praha (17. května 2016) – Dluhy Zdeňka Altnera u Města Černošice, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Městského soudu v Praze uhradila na základě nabytí právní moci exekučních příkazů Česká strana sociálně demokratická. V těchto třech případech šlo o 240 tisíc korun, celkově už ČSSD uhradila téměř 9,5 milionů korun. Sdělil to dnes mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

Sociální demokracie tak pokračuje v krocích, kterými se brání možnosti exekuce ze strany Altnerových věřitelů, a zároveň plní tím pohledávku z rozsudku, který Z. Altnerovi přiznal částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu. ČSSD vznik pohledávky nikdy neuznala, zejména proto, že ze smlouvy již uhradila Z. Altnerovi a jeho partnerům přes 50 milionů korun. V tuto chvíli strana eviduje exekuční příkazy v celkové výši přes 25 milionů korun, tedy na částky převyšující původní osmnáctimilionovou pohledávku. ČSSD podala dovolání k Nejvyššímu soudu, kde zároveň žádá o odklad vykonatelnosti nebo právní moci rozsudku do doby, kdy bude dovolání posouzeno.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit. Budou zde zveřejňovány i částky vyplacené na základě pravomocných exekučních příkazů věřitelů Z. Altnera.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353


TISKOVÁ ZPRÁVA

ČSSD už uhradila přes 9 milionů korun za Z. Altnera

Praha (11. května 2016) – V pořadí jedenáctou platbu za Zdeňka Altnera dnes prostřednictvím exekutora uhradila Městskému soudu v Praze Česká strana sociálně demokratická. Jedná se o částku 241 tisíc korun a celkově tak již uhrazená částka za Z. Altnera překročila 9 milionů korun. Uvedl to dnes mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

Sociální demokracie tak pokračuje v krocích, kterými se brání možnosti exekuce ze strany Altnerových věřitelů, a zároveň plní tím pohledávku z rozsudku, který Z. Altnerovi přiznal částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu. ČSSD vznik pohledávky nikdy neuznala, zejména proto, že ze smlouvy již uhradila Z. Altnerovi a jeho partnerům přes 50 milionů korun. V tuto chvíli strana eviduje exekuční příkazy v celkové výši přes 25 milionů korun, tedy na částky převyšující původní osmnáctimilionovou pohledávku. ČSSD podala dovolání k Nejvyššímu soudu, kde zároveň žádá o odklad vykonatelnosti nebo právní moci rozsudku do doby, kdy bude dovolání posouzeno.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit. Budou zde zveřejňovány i částky vyplacené na základě pravomocných exekučních příkazů věřitelů Z. Altnera.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČSSD uhradila další tři dluhy Z. Altnera

Praha (3. května 2016) – Další tři platby v celkové výši 521 tisíc korun dnes za Zdeňka Altnera uhradila jeho věřitelům Česká strana sociálně demokratická. Oznámení o nabytí právní moci exekučních příkazů doručil ČSSD exekutor Státního pozemkového úřadu a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Celková částka, kterou již ČSSD na základě exekučních příkazů věřitelům Z. Altnera uhradila, činí téměř 9 milionů korun. Oznámil to dnes mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

Sociální demokracie se tak brání exekuci ze strany Altnerových věřitelů a plní tím pohledávku z rozsudku, který Z. Altnerovi přiznal částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu. ČSSD vznik pohledávky nikdy neuznala, zejména proto, že ze smlouvy již uhradila Z. Altnerovi a jeho partnerům přes 50 milionů korun. S požadovanou částkou strana zásadně nesouhlasí a podala dovolání k Nejvyššímu soudu, ve kterém zároveň žádá odklad vykonatelnosti nebo právní moci rozsudku.Po vynesení rozsudku se straně ozvaly dvě desítky věřitelů s celkovými pohledávkami až 20 milionů korun, jejichž nároky nyní ČSSD postupně hradí dle nabytí právní moci exekučních příkazů.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit. Budou zde zveřejňovány i částky vyplacené na základě pravomocných exekučních příkazů věřitelů Z. Altnera.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353


TISKOVÁ ZPRÁVA

Další dluh Z. Altnera za téměř 6 miliónů korun dnes zaplatila ČSSD

Praha (2. května 2016)–Dluh Zdeňka Altnera finančnímu úřadu pro Prahu-západ ve výši téměř 6 milionů korun dnes uhradila Česká strana sociálně demokratické na základě informace o nabytí právní moci příslušného exekučního příkazu.

„Celkově tak ČSSD již zaplatila pohledávky za Z. Altnerem ve výši téměř 8,5 milionu korun a ve stejné výši tak plní i pohledávku, kterou rozsudek v rámci mnohaletého soudu přiznává Z. Altnerovi,“ oznámil dnes mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

Sociální demokracie se tak brání exekuci ze strany Altnerových věřitelů a plní tím pohledávku z rozsudku, který Z. Altnerovi přiznal částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu. ČSSD vznik pohledávky nikdy neuznala, zejména proto, že ze smlouvy již uhradila Z. Altnerovi a jeho partnerům přes 50 milionů korun. S požadovanou částkou strana zásadně nesouhlasí a podala dovolání k Nejvyššímu soudu, ve kterém zároveň žádá odklad vykonatelnosti nebo právní moci rozsudku.Po vynesení rozsudku se straně ozvaly dvě desítky věřitelů s celkovými pohledávkami až 20 milionů korun, jejichž nároky nyní ČSSD postupně hradí dle nabytí právní moci exekučních příkazů.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit. Budou zde zveřejňovány i částky vyplacené na základě pravomocných exekučních příkazů věřitelů Z. Altnera.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČSSD dnes zaplatila další dluhy Z. Altnera ve výši 2,4 miliony korun

Praha (27. dubna 2016) – Další pohledávky za Zdeňkem Altnerem jeho věřitelům v celkové hodnotě 2,4 miliony korun dnes zaplatila Česká strana sociálně demokratické poté, co obdržela vyrozumění od exekutorů o nabytí právní moci těchto exekučních příkazů.ČSSD tak dle svého předchozího veřejného příslibu částky okamžitě uhradila a plní tím i pohledávku, kterou rozsudek v rámci mnohaletého soudu přiznává Z. Altnerovi. Jedná se o platby ve prospěch věřitelů pana Altnera, kterými jsou zdravotní pojišťovny a finanční úřady. Oznámil to dnes mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

„ČSSD tímto krokem plní vůči Z. Altnerovi, zároveň se tak brání hrozbě exekuce ze strany jeho věřitelů. Jedná se o další čtyři platby v celkové hodnotě 2,4 milionů korun,“ uvedl dále Jiří Chvojka.

ČSSD podala dovolání k Nejvyššímu soudu se žádostí o odklad vykonatelnosti nebo právní moci rozsudku, který Z. Altnerovi přiznal částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, s čímž ČSSD zásadně nesouhlasí. Okamžitě po vynesení rozsudku se straně ozvaly dvě desítky věřitelů s celkovými pohledávkami až 20 milionů korun, jejichž nároky nyní ČSSD postupně hradí, aby předešla exekucím od věřitelů Z. Altnera.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit. Budou zde zveřejňovány i částky vyplacené na základě pravomocných exekučních příkazů věřitelů Z. Altnera.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353


TISKOVÁ ZPRÁVA

Podání žádosti na nařízení exekuce Z. Altnera nelze přes víkend ověřit

Praha (23. dubna 2016) –  ČSSD není překvapena postupem Zdeňka Altnera, který podle dosud neověřených zdrojů podal v pátek u Obvodního soudu pro Prahu 1 návrh na nařízení exekuce, protože to bylo jedno z rizik, s nímž právníci ČSSD při zvolené právní strategii počítali. Tento Altnerůvkrok pana Altneravšak nelze mimo úřední hodiny soudu ověřit.

„ČSSD nadále jasně deklaruje, že má díky sjednanému úvěru dostatek prostředků pro splnění povinnosti uložené rozsudkem.Podání žádosti na nařízení exekuce je samozřejmě jednou z možností, jak se pan Altner může domáhat výkonu soudního rozhodnutí. Vzhledem k předchozím zmatečným postupům pana Altneraale nebudeme komentovat náš další postup do doby, než se s jeho návrhem seznámíme,“ uvedl mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

Pan Altner údajně podal žádost o nařízení exekuce v rámci sporu, ve kterém mu rozsudek přiznává 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, s čímž ČSSD zásadně nesouhlasí. ČSSD v rekordně krátké době získala díky úvěru zajištěny prostředky pro zaplacení celé soudem přiznané částky a nyní uspokojovala nároky věřitelů Zdeňka Altnera, kteří se ČSSD dosud přihlásili, čímž zároveň plnila i vůči Z. Altnerovi dle rozsudku soudu. Po ohlášení rozsudku odvolacího soudu se na stranu obrátily asi dvě desítky věřitelů Z. Altnera s částkami v řádech mnoha milionů korun a formou exekučního příkazu požádali o přednostní uspokojení. ČSSD již první dva exekuční příkazy v celkové hodnotě téměř 100 tisíc korun zaplatila.

Historii celého sporu je možné najít na informačníchstránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČSSD dnes zaplatí první dva dluhy Z. Altnera

Praha (20. dubna 2016) – Česká strana sociálně demokratická dnes zaplatí první dvě pohledávky za Zdeňkem Altnerem jeho věřitelům. ČSSD obdržela vyrozumění od exekutorů o nabytí právní moci prvních dvou exekučních příkazů a strana tak dle svého předchozího veřejného příslibu okamžitě první dvě částky uhradí a uhradí tím i část pohledávky kterou rozsudek v rámci mnohaletého soudu přiznává Z. Altnerovi. Jedná se o platby ve prospěch věřitelů pana Altnera, kterými jsou Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Česká advokátní komora. Oznámil to dnes mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

„ČSSD tímto krokem plní vůči Z. Altnerovi, zároveň se tak brání hrozbě exekuce ze strany jeho věřitelů. Jedná se o dvě platby v celkové hodnotě asi 100 tisíc korun, celková výše dosud doručených exekučních příkazů ve výši téměř dvaceti milionů milionů korun,“ uvedl dále Jiří Chvojka.

ČSSD podala dovolání k Nejvyššímu soudu se žádostí o odklad vykonatelnosti nebo právní moci rozsudku, který Z. Altnerovi přiznal částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, s čímž ČSSD zásadně nesouhlasí.

Po ohlášení rozsudku odvolacího soudu se na stranu obrátily asi dvě desítky věřitelů Z. Altnera s částkami v řádech mnoha milionů korun a formou exekučního příkazu požádali o přednostní uspokojení. ČSSD nyní bude nejdříve uspokojovat nároky těchto věřitelů, kterým Z. Altner dluží mnoho milionů korun, aby tak zabránila hrozbě exekuce ze strany Altnerových věřitelů a bude tím plnit i vůči Z. Altnerovi dle rozsudku soudu. Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit. Budou zde zveřejňovány i částky vyplacené na základě pravomocných exekučních příkazů věřitelů Z. Altnera.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353


TISKOVÁ ZPRÁVA

Podmínky pro předběžné opatření ve sporu ČSSD se Z. Altnerem nejsou splněny

Praha (18. dubna 2016) – Podmínky pro nařízení předběžného opatření ve sporu mezi Zdeňkem Altnerem a Českou stranou sociálně demokratickou nejsou dle názoru právníků ČSSD splněny. Z. Altnerse dle dostupných informací v pátek 15. dubna obrátil se žádostí o předběžné opatření na Obvodní soud pro Prahu 1 v rámci sporu, ve kterém rozsudek přiznává Z. Altnerovi částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, s čímž ČSSD zásadně nesouhlasí.

„Předběžné opatření lze nařídit, jen dokud se rozhodnutí nestalo vykonatelným, nebo pokud jsou vážné důvody, kvůli kterým pan Altner nemohl přistoupit k vymáhání splnění uložené povinnosti cestou výkonu rozhodnutí. Současně musí být prokázány skutečnosti, které odůvodňují obavu, že by výkon rozhodnutí byl ohrožen. To se podle našeho názoru nemohlo stát, protože rozhodnutí je v tuto chvíli vykonatelné a panu Altnerovi nic nebrání domáhat se jeho výkonu. Současně ČSSD jasně deklaruje, že má díky sjednanému úvěru dostatek prostředků pro splnění povinnosti uložené rozsudkem. Pro předběžné opatření proto rozhodně nejsou splněny zákonné podmínky,“ uvedl mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

ČSSD v rekordně krátké době získala díky úvěru zajištěny prostředky pro zaplacení celé soudem přiznané částky a nyní bude nejdříve uspokojovat nároky věřitelů Zdeňka Altnera, kteří se ČSSD dosud přihlásili. Strana tak chce zabránit hrozbě exekuce ze strany Altnerových věřitelů a bude tím plnit i vůči Z. Altnerovi dle rozsudku soudu. Po ohlášení rozsudku odvolacího soudu se na stranu obrátily asi dvě desítky věřitelů Z. Altnera s částkami v řádech mnoha milionů korun a formou exekučního příkazu požádali o přednostní uspokojení.

„Postup pana Altnera navozuje dojem, že se nesnaží domoci se zaplacení rozsudku, protože tomu by odpovídal návrh na výkon tohoto rozhodnutí, ale pokouší se pouze zabránit přednostnímu uspokojení svých věřitelů, kteří se na ČSSD obracejí s exekučními příkazy nařizujícími ČSSD platit jim namísto panu Altnerovi,“ řekl dále Chvojka.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353

TISKOVÁ ZPRÁVA

Soud zamítl žádost Z. Altnera na předběžné opatření ve sporu s ČSSD

Praha (18. dubna 2016) – Obvodní soud pro Prahu 1 dnes zamítl žádost Zdeňka Altnera o nařízení předběžného opatření, kterého se domáhal ve sporu s Českou stranou sociálně demokratickou. Ačkoliv soud tak učinil z formálních důvodů, protože Z. Altner nesložil požadovanou jistotu 10.000 Kč, celý návrh i tak nesplnil zákonné podmínky pro jeho přijetí.

„ČSSD trvá na tom, že na současný spor se nevztahuje ani jedna z podmínek pro nařízení předběžného opatření, protože rozhodnutí je v tuto chvíli vykonatelné a panu Altnerovi nic nebrání domáhat se jeho výkonu. Současně ČSSD jasně deklaruje, že má díky sjednanému úvěru dostatek prostředků pro splnění povinnosti uložené rozsudkem. Proto rozhodnutí soudu vítáme,“ uvedl mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

Po ohlášení rozsudku odvolacího soudu se na stranu obrátily asi dvě desítky věřitelů Z. Altnera s částkami v řádech mnoha milionů korun a formou exekučního příkazu požádali o přednostní uspokojení.ČSSD nyní bude nejdříve uspokojovat nároky těchto věřitelů, kterým Z. Altner dluží mnoho milionů korun, aby tak zabránila hrozbě exekuce ze strany Altnerových věřitelů a bude tím plnit i vůči Z. Altnerovi dle rozsudku soudu.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353


TISKOVÁ ZPRÁVA

Advokáti ČSSD obdrželi oznámení Z. Altnera, kterým požaduje po ČSSD poslat peníze na jeho účet ve Švýcarsku

Praha (15. dubna 2016) – Číslo účtu u švýcarské banky dnes doručil JUDr. Zdeněk Altner jako místo, kam se má zaplatit na základě rozsudku odvolacího soudu, který přiznává Z. Altnerovi částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, s čímž ČSSD zásadně nesouhlasí.

„Mohu potvrdit, že advokátní kancelář dnes – tedy den po soudem stanovené lhůtě – obdržela číslo účtu u švýcarské banky jako součást oznámení pana Altnera o požadovaném platebním místě. Peníze by se tak dostaly mimo českou jurisdikci. Potvrdily se tak naše obavy, že zaplatí-li ČSSD panu Altnerovi astronomickou částku přiznanou rozhodnutím odvolacího soudu, se kterou zásadně nesouhlasíme, tyto peníze v případě úspěchu před Nejvyšším soudem již strana nikdy neuvidí. ČSSD má díky úvěru zajištěny prostředky pro zaplacení celé soudem nařízené částky, ale chce mít jistotu, že v případě, že se svým dovoláním uspěje u Nejvyššího soudu, bude moci na tyto finanční prostředky dosáhnout. Požádali jsme proto Nejvyšší soud o odklad právní moci, eventuálně vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu a čekáme na jeho rozhodnutí,“ uvedl mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka. 

Česká strana sociálně demokratická bude nejdříve uspokojovat nároky věřitelů JUDr. Zdeňka Altnera, kteří se ČSSD dosud přihlásili. Strana tak chce zabránit hrozbě exekuce ze strany Altnerových věřitelů.Zároveň tak bude plnit i vůči Z. Altnerovi, jak jí uložil soud, jelikož částky, které uhradí Altnerovým věřitelům, se odečítají z pohledávky, o které rozhodl odvolací soud. Po ohlášení rozsudku odvolacího soudu se na stranu obrátily asi dvě desítky věřitelů Z. Altnera s částkami v řádech mnoha milionů korun a formou exekučního příkazu požádali o přednostní uspokojení.

„ČSSD přistoupí podle pořadí právní moci jednotlivých exekučních příkazů, které jí byly doručeny ze strany věřitelů JUDr. Zdeňka Altnera, k jejich postupnému placení.Klient – tedy ČSSD – tak bude předcházet případné exekuci ze strany věřitelů pana Altnera a zároveň bude umořovat dluh vůči panu Altnerovi. Strana má povinnost nyní vyčkat na vyrozumění o nabytí právní moci exekučních příkazů a následně bude povinna tyto exekuční příkazy uhradit,“ řekl dále Chvojka.

ČSSD toto rozhodnutí učinila po zvážení všech scénářů předložených zastupující advokátní kanceláří Bělina&Partners.V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že ČSSD již v minulosti zaplatila panu doktoru Altnerovi přes 50 milionů korun jako odměnu podle mandátní smlouvy z roku 1997. Ze strany pana Altnera ovšem potom došlo k dalším požadavkům v řádech stamilionů korun, ale v žádném jiném sporu až dosud neuspěl. Nynější spor byl veden 16 let a rozsudek jasně konstatoval, že vinu na tom nese pouze žalobce.

Po letech průtahů soudního řízení neočekávaně přišlo velmi rychlé rozhodnutí soudu v důsledku, kterého dostala ČSSD zcelamimo běžné postupy velmi krátkou dobu na to, aby měla možnost dát vůbec dohromady soudem přiznanoučástku včetně astronomické smluvní pokuty. V rámci soudního řízení byla zkrácena lhůta na zaplacení z požadovaných 15 dnů na tři dny, rozsudek byl vypracován a doručen stranám za pouhých 6 dnů a pan Altner dostal nestandardně dlouhou lhůtu 30 dnů na vyjádření se k našemu dovolání k Nejvyššímu soudu.

ČSSD tuto situaci byla schopna vyřešit a má díky úvěru zajištěny prostředky pro zaplacení celé soudem přiznané částky. ČSSD jasně sdělila, že tyto prostředky jsou určeny právě pro zaplacení rozsudku. V této chvíli strana bude umořovat pohledávky věřitelů pana Altnera a tím umořovat i své závazky vůči Z. Altnerovi, další kroky zatím nebude ČSSD, ani advokátní kancelář komentovat.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČSSD nejdříve uspokojí věřitele Z. Altnera, bude tak plnit své závazky a odvrátí hrozbu exekuce ze strany Altnerových věřitelů

Praha (14. dubna 2016) – Česká strana sociálně demokratická bude nejdříve uspokojovat nároky věřitelů JUDr. Zdeňka Altnera, kteří se ČSSD dosud přihlásili. Strana tak chce zabránit hrozbě exekuce ze strany Altnerových věřitelů a zároveň tak bude plnit i vůči Z. Altnerovi, jak jí uložil soud. Rozsudek odvolacího soudu přiznává Z. Altnerovi částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, s čímž ČSSD zásadně nesouhlasí. Po ohlášení rozsudku se na stranu obrátily asi dvě desítky věřitelů Z. Altnera s částkami v řádech mnoha milionů korun a formou exekučního příkazu požádali o přednostní uspokojení.

„ČSSD přistoupí podle pořadí právní moci jednotlivých exekučních příkazů, které jí byly doručeny ze strany věřitelů JUDr. Zdeňka Altnera, k jejich postupnému placení. Klient – tedy ČSSD – tak bude předcházet případné exekuci ze strany věřitelů pana Altnera a zároveň bude umořovat dluh vůči panu Altnerovi. Strana má povinnost nyní vyčkat na vyrozumění o nabytí právní moci exekučních příkazů a následně bude povinna tyto exekuční příkazy uhradit,“ uvedl mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

„ČSSD se podle nás rovněž důvodně obává, že zaplatí-li panu Altnerovi astronomickou částku přiznanou rozhodnutím odvolacího soudu, se kterým zásadně nesouhlasíme, tyto peníze v případě úspěchu před Nejvyšším soudem již nikdy neuvidí. Nechceme, aby celá částka zmizela kdesi v Panamě nebo jiném daňovém ráji.  ČSSD má díky úvěru zajištěny prostředky pro zaplacení celé soudem nařízené částky, ale chce mít jistotu, že v případě, že se svým dovoláním uspěje u Nejvyššího soudu, bude moci na tyto finanční prostředky dosáhnout. Požádali jsme proto Nejvyšší soud o odklad právní moci, eventuálně vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu a čekáme na jeho rozhodnutí,“ řekl dále Chvojka.

ČSSD toto rozhodnutí učinila po zvážení všech scénářů předložených zastupující advokátní kanceláří Bělina&Partners. Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353


TISKOVÁ ZPRÁVA

Rozsudek ve sporu se Z. Altnerem dosud nenabyl právní moci

Praha (11. dubna 2016) – Rozsudek ve sporu s  JUDr. Zdeňkem Altnerem, který po České straně sociálně demokratické požadoval částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, podle sdělení z telefonického hovoru s informačním centrem Obvodního soudu pro Prahu 1 dosud nenabyl právní moci, protože Z. Altner ani jeho právní zástupci dosud rozsudek nepřevzali.  Informovala o tom dnes advokátní kancelář Bělina&Partners s tím, že teprve okamžikem doručení rozsudku oběma stranám sporu začíná běžet třídenní lhůta pro zaplacení žalované částky.

„Z hlediska klienta, tedy České strany sociálně demokratické, je současný stav pozitivní, protože dává možnost, aby Nejvyšší soud včas odložil právní moc, eventuálně vykonatelnost napadeného rozhodnutí do doby, než rozhodne o dovolání, které jsme minulý týden podali. Je to důležité i z hlediska dalšího postupu uspokojování věřitelů Z. Altnera,“ uvedl mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

V případě, že rozsudek nebude převzat do 10 dnů od doručení do datové schránky, je považován za doručený, nejpozději tedy třídenní lhůta pro zaplacení začne běžet 16. dubna 2016.      

Mediální zástupce advokátní kanceláře Jiří Chvojka také dnes spustil informační stránky www.spor-altner.cz, na které budou umisťovány všechny informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit.

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČSSD podala dovolání proti rozsudku ve sporu se Z. Altnerem

Praha (8. dubna 2016) – Dovolání k Nejvyššímu soudu ČR proti rozsudku ve sporu s  JUDr. Zdeňkem Altnerem, který po České straně sociálně demokratické požadoval částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, dnes prostřednictvím advokátní kanceláře Bělina&Partners podala ČSSD.

„Nesouhlasíme s rozhodnutím Městského soudu v Praze s odůvodněním, že je v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu, a navrhujeme, aby Nejvyšší soud odložil právní moc, eventuálně vykonatelnost napadeného rozhodnutí v nejbližším možném termínu do doby, než o dovolání rozhodne. Rozporujeme především oprávněnost a zákonnost astronomické smluvní pokuty, kterou soudy nižší instance přiznaly JUDr. Altnerovi,“ uvedl mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners a ČSSD Jiří Chvojka.   

 

Kontakt pro média:
Jiří Chvojka
jiri.chvojka@extender.cz
602 323 353


Exekuční příkazy – JUDr. Zdeňek Altner

Oprávněný
Soudní exekutor / FÚ
Exekuční příkaz ze dne / č.j.
Celková částka v Kč

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov
06.04.2016 / 137Ex 3241/14-44
72 287,10

Česká advokátní komora
JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., Exekutorský úřad Praha 7
31.03.2016 / 063 EX 2683/12-62
22 851,20

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
JUDr. Hana Šajnerová, Exekutorský úřad Rakovník
07.04.2016 / 087 Ex 970/09-51
34 783,60

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
JUDr. Hana Šajnerová, Exekutorský úřad Rakovník
07.04.2016 / 087 Ex 275/10-38
97 268,20

Finanční úřad pro Ústecký kraj, ÚP Litoměřice
vlastní exekuční příkaz
07.04.2016 / 910558/16/2507-80541-506671
745 004,83

Finanční úřad pro Ústecký kraj, ÚP Litoměřice
vlastní exekuční příkaz
07.04.2016 / 909456/16/2507-80541-506671
1 521 145,90

Finanční úřad pro Středočeský kraj, ÚP Praha – západ
vlastní exekuční příkaz
07.04.2016 / 1638191/16/2102-80543-802610
5 951 645,06

Česká republika – Státní pozemkový úřad
JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10
07.04.2016 / 167 EX 12720/15-43
265 117,45

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10
07.04.2016 / 167 Ex 12028/14-81
67 202,70

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10
07.04.2016 / 167 Ex 1742/14-58
189 583,10

Česká republika – Městský soud v Praze
Mgr. Kamil Košina, Exekutorský úřad Prachatice
13.04.2016 / 040 Ex 5385/13-16
240 895,50

Město Černošice
JUDr. Ivan Erben, Exekutorský úřad Praha 8
26.04.2016 / 021 EX 7770/14-84
13 269,00

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
vlastní exekuční příkaz
07.04.2016 / VZP-16-01091836-S8DC
164 605,00

Česká republika – Krajský soud v Praze
JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1
06.05.2016 / 099 EX 6710/15-42
63 410,00

CELKEM
.
.
9 449 068,64

Základní chronologie sporu ČSSD se Zdeňkem Altnerem

OBDOBÍ 1993-1997


 1. Dne 12. 10. 1993 byla Českou Republikou – Ministerstvem financí podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 proti ČSSD žaloba na určení vlastnického práva k Lidovému domu. Věc vedena pod č.j. 16 C 560/93.

 

 1. Dne 8. 4. 1994 byl vydán rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1. Žaloba byla zamítnuta, žalobce uznán povinným nahradit náklady řízení. Dne 12. 5. 1994 podal žalobce proti rozsudku odvolání.

 

 1. Dne 26. 10. 1994 byl vydán rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 23 Co 263/94, kterým byl rozsudek soudu I. stupně potvrzen, a žalobce byl uznán povinným zaplatit náklady řízení, připuštěno dovolání.

 

 1. Dne 14. 12. 1994 podává Ministerstvo financí ČR dovolání proti pravomocnému rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1.

 

 1. Dne 22. 11. 1995 vydán rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 4 Cdo 2/95, kterým bylo dovolání žalobce zamítnuto.

 

 1. V tomto období a v tomto základním sporu o vlastnické právo k Lidovému domu zastupoval ČSSD advokát JUDr. Pavel Blanický.

 

 1. Po pravomocném skončení shora uvedeného sporu bylo třeba provést příslušné změny u akciové společnosti Cíl do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze..

OBDOBÍ 1997-2000


 1. Dne 2. 5. 1997 ČSSD uzavřela mandátní smlouvu s JUDr. Zdeňkem Altnerem o poskytování právní pomoci při realizaci jejího vlastnického práva k akciím společnosti Cíl, a.s., vlastnického práva k Lidovému domu a zajištění využití Lidového domu na základě smluv mezi ČSSD a třetími osobami, a to jak již uzavřených, tak i budoucích.

 

 1. Dne 2. 5. 1997 uzavřel JUDr. Zdeněk Altner s JUDr. Václavem Halbichem a JUDr. Zdeňkem Hájkem dohodu o přistoupení k mandátní smlouvě ze dne 2. 5. 1997.

 

 1. Dne 11. 1. 2000 vydal Ústavní soud České republiky nález zn. III. ÚS 462/98, kterým byla potvrzena kontinuita ČSSD, potvrzeno vlastnictví Lidového domu společností Cíl a.s. a vlastnická práva ČSSD jako akcionáře a. s. Cíl.

 

 1. Dne 20. 3. 2000 byly statutární orgány ČSSD zapsány obchodním rejstříkem do statutárních orgánů společnosti Cíl a.s. Cíl a.s. byla dne 10. 4. 2000 zapsána jako vlastník Lidového domu do katastru nemovitostí.

 

 1. Altner zaslal ČSSD fakturu ze dne 30. 6. 2000, kterou vyčíslil svoji odměnu dle čl. I písm. a) mandátní smlouvy (podíl z hodnoty Lidového domu) na částku v celkové výši 50.925.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že nárok na třetinu této odměny vznesli jak JUDr. Halbich, tak JUDr. Hájek, byla dne 7. 7. 2000 uhrazena JUDr. Altnerovi pouze 1/3 této odměny a zbylé 2/3 této odměny byly složeny do soudní úschovy. Povinnost zaplatit tuto smluvní odměnu tím byla ze strany ČSSD zcela splněna. Spor o to, komu mají být složené 2/3 odměny z úschovy vyplaceny se vede dodnes. Aktuálně u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 260/2009 na základě žaloby JUDr. Halbicha.

 

 1. Altner dále zaslal ČSSD další faktury, kterými vyúčtoval odměnu dle čl. I písm. b) mandátní smlouvy (podíl z výnosů Lidového domu) na celkovou částku téměř 100 mil. Kč. První z těchto faktur byla faktura č. VF 1006/2000 ze dne 30. 6. 2000 na částku 18.518.228,- Kč, která je předmětem aktuálně řešeného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016.

OBDOBÍ 2000-SOUČASNOST


 1. Následují četné soudní spory zahajované JUDr. Altnerem, případně společností Alba, a.s., na kterou JUDr. Altner některé své údajné pohledávky postoupil.

 

 1. Dne 29. 12. 2000 bylo zahájeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě JUDr. Zdeňka Altnera proti ČSSD o zaplacení 18.515.228,- Kč s příslušenstvím sp. zn. 24 C 265/2000. Rozsudkem ze dne 24. 11. 2004 soud žalobě vyhověl. Dne 31. 3. 2016 bylo rozhodnutím Městského soudu v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně převážně potvrzeno (viz dále).

 

 1. Dne 29. 12. 2000 bylo v dané věci zahájeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě JUDr. Altnera proti ČSSD o zaplacení částky 72.187.080,- Kč s příslušenstvím sp. zn. 15 C 274/2000. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 12. 2006, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2007, bylo řízení o žalobě zastaveno, neboť žalobce nezaplatil soudní poplatek.

 

 1. Dne 29. 12. 2000 bylo v dané věci zahájeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě JUDr. Altnera proti ČSSD o zaplacení částky 3.460.643,- Kč pod sp. zn. 13 C 1/2001. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9. 10. 2002 bylo řízení o žalobě zastaveno, neboť žalobce nezaplatil soudní poplatek.

 

 1. Dne 29. 12. 2000 bylo zahájeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě společnosti Alba a.s. proti ČSSD o zaplacení částky 33.614.084,- Kč sp. zn. 22 C 262/2000. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14. 2. 2000, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2003, byla žaloba pravomocně zamítnuta.

 

 1. Dne 4. 6. 2002 podala Alba a.s. návrh na prohlášení konkurzu na majetek ČSSD k Městskému soudu v Praze. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. 7. 2002, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 11. 2002, byl návrh na konkurs zamítnut.

 

 1. Dne 20. 3. 2003 bylo zahájeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě JUDr. Václava Halbicha proti žalovaným Alba, a.s. a ČSSD o nahrazení souhlasu s vydáním části soudní úschovy (33.614.084,- Kč) žalobci pod sp. zn. 13 C 260/2009. Řízení není dosud skončeno. Probíhá dokazování po té, co na základě ústavní stížnosti JUDr. Halbicha Ústavní soud vrátil věc soudu prvního stupně.

 

 1. Dne 22. 5. 2006 bylo zahájeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě JUDr. Altnera proti ČSSD o zaplacení smluvní pokuty 1.763.640,70 Kč denně pod sp. zn. 24 C 183/2006. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. 7. 2008, ve spojení s rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2008, bylo řízení o žalobě zastaveno, neboť žalobce nezaplatil soudní poplatek.

 

 1. Dne 26. 5. 2006 bylo zahájeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě JUDr. Altnera proti ČSSD o zaplacení smluvní pokuty 6.802.000,- Kč denně pod sp. zn. 30 C 186/2006. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 1. 4. 2008, ve spojení s rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 2009, bylo řízení o žalobě zastaveno, neboť žalobce nezaplatil soudní poplatek.

 

 1. Dne 17. 1. 2007 podal JUDr. Altner návrh na prohlášení konkursu na majetek ČSSD k Městskému soudu v Praze. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2007, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2008, byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut.

 

 1. Dne 1. 2. 2008 bylo zahájeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě JUDr. Zdeňka Altnera proti ČSSD o zaplacení 72.187.080,- Kč s příslušenstvím sp. zn. 12 C 17/2008. Předmětem je nárok obsahově shodný s nárokem, který žalobce uplatnil již v minulosti u stejného soudu, kde byla věc vedena pod sp. zn. 15 C 274/2000 (viz bod 14 výše). Řízení je zatím nepravomocně zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku a proti nároku žalobce navíc stojí námitka promlčení.

 

 1. Dne 30. 1. 2009 bylo zahájeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě Alba a.s. proti žalovaným JUDr. Zdeněk Hájek, JUDr. Václav Halbich a ČSSD o nahrazení souhlasu s vydáním soudní úschovy (33.614.084,- Kč) žalobci pod sp. zn. 30 C 41/2009. Řízení bylo pravomocně zastaveno ke dni 24. 1. 2013 pro zpětvzetí žaloby.

 

 1. Dne 11. 6. 2010 bylo zahájeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě JUDr. Altnera proti ČSSD o zaplacení 176.364.070,- Kč s příslušenstvím pod sp. zn. 39 C 141/2010. Usnesením soudu ze dne 20. 3. 2012 bylo řízení zastaveno, neboť žalobce nezaplatil soudní poplatek.

 

 1. Dne 30. 10. 2012 podal JUDr. Altner insolvenční návrh proti ČSSD k Městskému soudu v Praze. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2012, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 2013, byl insolvenční návrh odmítnut.

 

 1. Dne 31. 3. 2016 rozhodl Městský soud v Praze jako soud odvolací v řízení vedeném o žalobě JUDr. Zdeňka Altnera o zaplacení 18,515.228,- Kč s příslušenstvím tak, že rozsudek soudu prvního stupně z roku 2004, který žalobě vyhověl, částečně potvrdil a částečně změnil. ČSSD je povinna podle rozsudku odvolacího soudu ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně zaplatit JUDr. Altnerovi částku 18,515.228,- Kč, úroky z prodlení 10 % z této částky od 1. 4. 2016 do zaplacení a smluvní pokutu 0,3% z uvedené částky za každý den od 19. 7. 2000 do 31. 3. 2016. Dále bylo uloženo ČSSD nahradit JUDr. Altnerovi náklady řízení ve výši 815.931,- Kč. Celkem přisouzená pohledávka ke dni vydání rozsudku činila 337.940.271,74 Kč.